Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 10. avugsta 2023. godine.

Digitalni ugledni čas - avgust 2023

Pred vama je seminar u kome ćete na osnovu naših idejnih rešenja u potpunosti ovladati veštinam kreiranja digitalnih sadržaja za kreiranje digitalnog ugledog časa.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Жупањац Ивица

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova - avgust 2023

Vrlo koristan seminar koji će vas oplemeniti i učiniti spremnim za sve izazove u životu a nakon kojeg ćete biti znatno jači ali i osetljiviji – moć mekih veština!

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanove iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru...

Digitalne priče i bajke - avgust 2023

Seminar o video-prezentacijama i još ponečemu omogućiće vam ovladavanje osnovnim veštinama u izradi različitih materijala za digitalno i onlajn učenje. 

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Digitalne priče i bajke iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...


Autor/moderator: Стошић Марија

Geogebra - geometrija i algebra u 2D i 3D - avgust 2023

Ko ne nauči GeoGebru kajaće se, ko nauči GeoGebru kajaće se.

Zvuči šašavo, ali zaista je zanimljiv alat i veoma upotrebljiv u nastavi.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Rakić Olgica

Geogebra - kreiranje sopstvenog udžbenika i učionice - avgust 2023

Ko ne nauči Geogebru kajaće se, ko nauči Geogebru kajaće se.

Zvuči šašavo, ali zaista je zanimljiv alat i veoma upotrebljiv u nastavi.

Ali! Za ovaj seminar koji nameravate da upišete jer želite da budete kreator sopstvenih aktivnost ne morate da budete ekspert u GeoGebri. Dovoljno je da poznajete rad na računaru. Neko je već odradio posao pravljenja apleta umesto vas i nudi vam ih na korišćenje mosoly

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Rakić Olgica

Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja - avgust 2023

Osnažite svoje kompetencije za kontinuirano ocenjivanje raznovrsnim metodama uz obezbeđivanje objektivnosti, valjanosti i podsticanje učenja i razvoja vaših učenika.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Ocenjivanje u funkciji razvoja i učenja iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru...

E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju - avgust 2023

Ovaj seminar Vam nudi mogućnost da naučite da sve papirne, audio i vizuelne dokaze o svojim postignućima objedinite i na elegantan način predstavite u e-portfoliju.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara E–portfolio instrument za napredovanje i saradnju iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Đorđević Snežana

E-portfolio učenika i dece - avgust 2023

Ovaj seminar Vam pruža mogućnost da naučite kako da samostalno kreirate učeničke e-portfolije u funkciji formativnog ocenjivanja.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara E–portfolio instrument za napredovanje i saradnju iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Đorđević Snežana

Muzika uz pomoć računara - avgust 2023

Na ovom seminaru steći ćete znanja i razviti veštine za korišćenje besplatnog računarskog programa u kreiranju digitalnih notnih zapisa. Vaša nastava biće mnogo dinamičnija, učenicima ćete predstaviti sadržaje na kvalitetniji način i njima ćete moći da prenesete znanje tako da i sami mogu da koriste računare za kreiranje notnih zapisa. Moći ćete da napišete i svoj prvi udžbenik ili priručnik za nastavu muzike.

Teme na seminaru:

  • Prednosti upotrebe savremenih računarskih tehnologija u muzičkom notiranju
  • Praktična upotreba digitalnog notnog zapisa 
Autori/moderatori: Marija Đokić i Jasna Marković Vujanović

Detaljnije o seminaru...