Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником март 2021

Tеме на семинару:

  1. О менторству - основни појмови и користи од менторства, компетенције и улога ментора, менторски циклус, размена искустава у раду са проправником.
  2. Рад са приправником - израда плана рада, начин организације састанака са приправником, израда документације за рад са приправником.
  3. Рад на документацији – увођење приправника у посао - дефинисање документације потребне за глобално, оперативно и дневно планирање, планирање према исходима, документација наставника и одељењског старешине, комуникација са ученицима, родитељима и колегама.
  4. Комуникација - начини комуникације у раду са приправником (пред, при и након посматрања), успешне технике пружање повратне информације, невербална комуникација.
  5. Завршни рад - ретроспектива семинара и израда завршног рада у виду менторског водича.
Аутор/модератор: Zlatica Gerov

Школски електронски часопис у служби креативности ученика март 2021

Теме на семинару:

 1. Рачунар као средство за учење а не само за забаву - У овој теми упознаћете се са предностима информатичке писмености и предностима и недостацима употребе рачунара у настави;
 2. Електронски часопис - алат за развој креативности - Кроз ову тему упознаћете се са појмом интернет новинарство и његовим значајем за рад са ученицима као и са електронским часописом као алатом за наставу;
 3. Обрада текста - У овој теми учесници ће стећи основна знања обраде текста на рачунару и за припрему текста за електронски часопис;
 4. Обрада цртежа - У овој теми учесници ће стећи основна знања обраде цртежа и припрему графичких елемената за електронски часопис;
 5. Креирање електронског часописа - У овој завршној теми, учесници ће научити да користе специјализоване програме за публикацију и да креирају електронски часопис.

Дигиталне приче и бајке март 2021

Теме на семинару:

 1. Дигиталне приче и бајке у наставном процесу – дидактичка и методичка оправданост и могућности примене у наставном процесу и ваннаставним активностима
 2. Израда визуелне подлоге приче – креирање или увожење и прилагођавање позадине, креирање или увожење и прилагођавање објеката или представа, анимирање и позиционирање објеката и представа, анимирање текстуалних садржаја, претрага и увожење жељених фонтова
 3. Израда аудио садржаја приче – програм за обраду аудио записа, снимање нарације, преузимање и обрада звучних записа, спајање више аудио записа, обрада и уређивање креираног записа, извоз, чување и дељење аудио записа
 4. Монтажа видео приче – програм за обраду видео записа, снимње и уређивање видео записа, преузимање и обрада видео записа, прилагођавање трајања видео записа, израда и уметања текста, слика, аудио и других видео садржаја
 5. Завршни рад – израда дигиталне приче

Настава у облаку март 2021

Теме на семинару:

 1. Шта је облак - "cloud" систем - У овој теми научићете шта су то и како се користе заједнички простори на интернету и како да их искористите у настави;
 2. Систем електронске поште "Gmail" - Креирање, подешавање и управљење системом електронске поште и контаката;
 3. Организовање догађаја - Организовање и подешавање Гугл календара и примена у настави;
 4. Заједничка настава, документи - Рад са документима на Гугл диску, креирање и рад са електронским упитницима, креирање електронског дневника;
 5. Заједничка настава презентације - Креирање и дељење Гугл презентација, примена у настави, завршни рад.
Аутор/модератор: Marija Đokić, Radmila Nikolić

Upravljanje timovima mart 2021

Teme na seminaru:

 1. Šta je tim - Prednosti timskog rada, osnovne odlike timova, razlika između tima i grupe;
 2. Stvaranje produktivnog tima - Karakteristike dobrog tima, izgradnja tima, uloge u timu, odabir kandidata;
 3. Vođenje tima - Karakteristike lidera, vođenje sastanaka, produktivnost;
 4. Rešavanje problema u timu - Vrste problema, sukobi unutar tima, tehnike rešavanja sukoba;
 5. Ocenjivanje uspešnosti tima - Šta je uspešan tim, tehnike ocenjivanja, procena tima.

 

Видео-лекције - наставна средства савременог образовања март 2021

Теме на семинару:

 1. Мултимедија као наставно средство - У овој теми очекује вас упознавање са појмом и врстама наставних средстава и наставних помагала, као и представљање појма и врста мултимедијалних средстава;
 2. Филмови у наставном процесу - Место филма у настави у одређеном делу часа као и дидактичка поставка филма кроз нивое Блумове таксономије, врсте филмова према нашој подели филмова за потребе наставе, кодеци и формати видео материјала, преглед програма за обраду видео записа;
 3. Сервиси за видео материјале - Опис алата за креирање и монтирање филмова у наставном процесу, креирање и подешавање простора за постављање видео материјала;
 4. Уређивање видео снимака - Креирање лекција са приказом екрана и интерактивних видео лекција кроз које ученици могу да одговарају на постављена питања;
 5. Завршни рад - Креирање видео упутства за одабрану лекцију и креирање сценарија часа како се користи видео упутство на часу.

Интернет учионица март 2021

Теме на семинару:

 • Виртуелне учионице и комуникација путем интернета - У овој теми представићемо предности и недостатке коришћења интернета и виртуелних учионица и дати основе дидактике наставе која се ослања на употребу виртуелних учионица;
 • Креирање и подешавање Гугл учионице - Гугл учионица из угла ученика и из угла наставника, креирање Гугл учионице и основна подешавања, позивање ученика и повезивање наставника;
 • Управљање Гугл учионицом - Врсте садржаја и начин његовог креирања у Гугл учионици, постављање наставног материјала, обавештења и задатака, комуникација у Гугл учионици, покретање дискусије, постављање анкета и задатака у свакодневној настави;
 • Праћење постигнућа ученика у Гугл учионици - Праћење и вредновање рада у Гугл учионици, оцењивање задатака и давање повратних информација ученицима, евиденција постигнућа ученика.
Аутор/модератор: Radmila Nikolić, Ивица Жупањац

Blog, instagram i fejsbuk u nastavi mart 2021

Teme na seminaru:

 1. Značaj bloga i društvenih mreža u nastavi - Predstavljanje značaja onlajn društvenih mreža u nastavi, primeri društvenih mreža u nastavi;
 2. Osnove blogovanja - Servisi za blogovanje, osnovna struktura bloga, kontrolna tabla bloga, digitalni pravopis;
 3. Blogovi u nastavnom procesu - Struktura i dizajn blogova, veze ka edukativnim internet sajtovima;
 4. Instagram u nastavi - Kreiranje i podešavanje instagram naloga, načini korišćenja instagrama u nastavi, važnost instagrama kao društvene mreže u obrazovanju;
 5. Fejsbuk u nastavi - Kreiranje Fejsbuk profila i podešavanje privatnosti, kreiranje i rad sa fejsbuk grupama i stranama, kreiranje fejsbuk alata za rad sa učenicima i korišćenje u nastavi.

Игролико учење путем рачунара март 2021

Теме на семинару:

 1. Методика наставе предмета Од играчке до рачунара - Годишње и оперативно планирање, методе и облици рада, интерактивно учење у настави предмета Од играчке до рачунара, педагошки ефекти и начини коришћења информационих технологија у настави;
 2. Рачунарски и оперативни систем - Хардвер, софтвер, рад са фасциклама и датотекама, контролна табла, претраживачи и помоћ на интернету;
 3. Рад са сликама - Рад у програму 3D Paint, дугме принт скрин и селекција, колаж;
 4. Дигиталне приче - Програм за обраду текста MS Word, табла са стикерима, дигиталне приче и сликовнице;
 5. Објављивање дигиталних материјала - Интернет сервис за постављање материјала на интернету, креирање сајта/блога.