Upravljanje timovima maj 2019

Teme na seminaru:

  1. Šta je tim - Prednosti timskog rada, osnovne odlike timova, razlika između tima i grupe;
  2. Stvaranje produktivnog tima - Karakteristike dobrog tima, izgradnja tima, uloge u timu, odabir kandidata;
  3. Vođenje tima - Karakteristike lidera, vođenje sastanaka, produktivnost;
  4. Rešavanje problema u timu - Vrste problema, sukobi unutar tima, tehnike rešavanja sukoba;
  5. Ocenjivanje uspešnosti tima - Šta je uspešan tim, tehnike ocenjivanja, procena tima.

 

Osnove računarske pismenosti maj 2019

Teme na seminaru:

  1. Od kalkulatora do računara - Predstavljanje sveta računarstva i upoznavanje sa istorijom i razlogom nastanka prvih računara; Upoznavanje strukture funkcionisanja računara i radnog okruženja; Upoznavanje sa internet pregledačima i sistemom za slanje elektronske pošte.
  2. Obrada teksta na računaru - Rad u programu MS Word - radno okruženje, formatiranje teksta, tabela i štampanje dokumenata.
  3. Računarske kalkulacije - Rad u programu MS Excel i tabelarna izračunavanja - radno okruženje, komande, opcije, funkcije, sortiranje i filtriranje.
  4. Kreiranje prezentacija - Kreiranje prezentacija i način korišćenja programa MS PowerPoint - elementi i uređivanje prezentacije, efekti i štampanje prezentacije.