Geogebra u nastavi jul 2022


Ovo je seminar koji će vam proširiti vidike iz svih oblasti matematike. Ko voli matematiku zavoleće je još više, a ko je baš i ne voli, zaljubiće se na prvi pogled. Matematika je neophodna u svim segmentima rada i života u nekom svom obliku. Da li je to algebarsko izračunavanje ili statistika ili verovatnoća ili projektovanje mosta ili proračun u meteorologiji ili pri projektovanju u avio kompaniji… i tako bismo mogli do sutra da nabrajamo. Ovaj seminar će osposobiti nastavnike za rukovanje veoma moćnim alatom pomoću kog će moći da pomognu svojim đacima da shvate matematiku na pravi način i da uđu u taj čarobni svet.

Teme na seminaru:

 • Tema 1: Zašto geogebra 
 • Tema 2: Klizač i dinamičke funkcije  
 • Tema 3: 3D prikaz  
 • Tema 4: Geogebra knjiga  
 • Tema 5: Završni rad 

Autor/moderator: Olgica Rakić

Настава у облаку јул 2022

Теме на семинару:

 1. Шта је облак - "cloud" систем - У овој теми научићете шта су то и како се користе заједнички простори на интернету и како да их искористите у настави;
 2. Систем електронске поште "Gmail" - Креирање, подешавање и управљење системом електронске поште и контаката;
 3. Организовање догађаја - Организовање и подешавање Гугл календара и примена у настави;
 4. Заједничка настава, документи - Рад са документима на Гугл диску, креирање и рад са електронским упитницима, креирање електронског дневника;
 5. Заједничка настава презентације - Креирање и дељење Гугл презентација, примена у настави, завршни рад.
Аутор/модератор: Marija Đokić, Radmila Nikolić

Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi jul 2022


Teme na seminaru

 • Tema 1. Uvod u preduzetništvo 
 • Tema 2. Šta i kako proizvoditi? 
 • Tema 3. Za koga proizvoditi i kako prodati?
 • Tema 4. Poslovoni (biznis) plan 
 • Tema 5. Primena preduzetništva kroz učenički projekat 

Autor/moderator: Milan Filipović

Видео-лекције - наставна средства савременог образовања јул 2022

Теме на семинару:

 1. Мултимедија као наставно средство - У овој теми очекује вас упознавање са појмом и врстама наставних средстава и наставних помагала, као и представљање појма и врста мултимедијалних средстава;
 2. Филмови у наставном процесу - Место филма у настави у одређеном делу часа као и дидактичка поставка филма кроз нивое Блумове таксономије, врсте филмова према нашој подели филмова за потребе наставе, кодеци и формати видео материјала, преглед програма за обраду видео записа;
 3. Сервиси за видео материјале - Опис алата за креирање и монтирање филмова у наставном процесу, креирање и подешавање простора за постављање видео материјала;
 4. Уређивање видео снимака - Креирање лекција са приказом екрана и интерактивних видео лекција кроз које ученици могу да одговарају на постављена питања;
 5. Завршни рад - Креирање видео упутства за одабрану лекцију и креирање сценарија часа како се користи видео упутство на часу.
Аутор/модератор: Radmila Nikolić

Школски електронски часопис у служби креативности ученика јул 2022

Теме на семинару:

 1. Рачунар као средство за учење а не само за забаву - У овој теми упознаћете се са предностима информатичке писмености и предностима и недостацима употребе рачунара у настави;
 2. Електронски часопис - алат за развој креативности - Кроз ову тему упознаћете се са појмом интернет новинарство и његовим значајем за рад са ученицима као и са електронским часописом као алатом за наставу;
 3. Обрада текста - У овој теми учесници ће стећи основна знања обраде текста на рачунару и за припрему текста за електронски часопис;
 4. Обрада цртежа - У овој теми учесници ће стећи основна знања обраде цртежа и припрему графичких елемената за електронски часопис;
 5. Креирање електронског часописа - У овој завршној теми, учесници ће научити да користе специјализоване програме за публикацију и да креирају електронски часопис.
Аутор/модератор: Ивица Жупањац

Upravljanje timovima jul 2022

Teme na seminaru:

 1. Šta je tim - Prednosti timskog rada, osnovne odlike timova, razlika između tima i grupe;
 2. Stvaranje produktivnog tima - Karakteristike dobrog tima, izgradnja tima, uloge u timu, odabir kandidata;
 3. Vođenje tima - Karakteristike lidera, vođenje sastanaka, produktivnost;
 4. Rešavanje problema u timu - Vrste problema, sukobi unutar tima, tehnike rešavanja sukoba;
 5. Ocenjivanje uspešnosti tima - Šta je uspešan tim, tehnike ocenjivanja, procena tima.

 

Дигиталне приче и бајке јул 2022

Теме на семинару:

 1. Дигиталне приче и бајке у наставном процесу – дидактичка и методичка оправданост и могућности примене у наставном процесу и ваннаставним активностима
 2. Израда визуелне подлоге приче – креирање или увожење и прилагођавање позадине, креирање или увожење и прилагођавање објеката или представа, анимирање и позиционирање објеката и представа, анимирање текстуалних садржаја, претрага и увожење жељених фонтова
 3. Израда аудио садржаја приче – програм за обраду аудио записа, снимање нарације, преузимање и обрада звучних записа, спајање више аудио записа, обрада и уређивање креираног записа, извоз, чување и дељење аудио записа
 4. Монтажа видео приче – програм за обраду видео записа, снимње и уређивање видео записа, преузимање и обрада видео записа, прилагођавање трајања видео записа, израда и уметања текста, слика, аудио и других видео садржаја
 5. Завршни рад – израда дигиталне приче
Аутор/модератор: Марија Стошић

Мапе ума у функцији наставног процеса јул 2022

Мапе ума или менталне мапе су моћно средство за једноставно памћење и разумевање велике количине информација. Уз помоћ дијаграма, сачињеног од боја, слова, симбола и линија, помажемо мозгу да на визуелно упечатљив и логичан начин брже, лакше и дуготрајније складишти оно што желимо, при чему је присећање и повезивање информација и идеја много ефикасније и садржајније. Овај семинар намењен је свима који желе да развију и увећају ментални капацитет. 

Теме на семинару су:

 • Тема 1: Шта је мапа ума и чему служи? - У овој теми ћемо се ближе упознати са појмом мапа ума, олујом идеја, као и са  процесом мапирања ума и начина цртања мапа.
 • Тема 2: Мапе ума у акцији – У другој теми упознаћете се са правилима мапирања мисли, видећете које задатке можете решити помоћу менталних мапа као и како мапе ума можете искористити у образовне сврхе у настави;
 • Тема 3: Како направити дигиталну мапу и употребити мапу ума на часу? - У трећој теми ћете се упознати са програмима и веб-алатима за израду дигиталне мапе, као и са методама како да мапе примените у настави.  
 • Тема 4: Завршни рад - У овој теми вас очекује резиме семинара, али и израда завршног задатка у коме ћете израдити материјал за један ваш час. 
Аутор/модератор: Милан Јовановић