Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 15. maja 2023. godine. 

E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju - maj 2023

Ovaj seminar Vam nudi mogućnost da naučite da sve papirne, audio i vizuelne dokaze o svojim postignućima objedinite i na elegantan način predstavite u e-portfoliju.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara E–portfolio instrument za napredovanje i saradnju iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Snežana Đorđević

Digitalne priče i bajke - maj 2023

Seminar o video-prezentacijama i još ponečemu omogućiće vam ovladavanje osnovnim veštinama u izradi različitih materijala za digitalno i onlajn učenje. 

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Digitalne priče i bajke iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...


Autor/moderator: Марија Стошић

Geogebra - geometrija i algebra u 2D i 3D - maj 2023

Ko ne nauči GeoGebru kajaće se, ko nauči GeoGebru kajaće se.

Zvuči šašavo, ali zaista je zanimljiv alat i veoma upotrebljiv u nastavi.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Olgica Rakić

Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole - maj 2023

Seminar (pre)ispituje ulogu škole, ohrabruje polaznike da razmišljaju out of box i da, zajedno sa učenicima, streme ka najboljoj verziji sebe.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Tanja Jovičić

Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova - maj 2023

Vrlo koristan seminar koji će vas oplemeniti i učiniti spremnim za sve izazove u životu a nakon kojeg ćete biti znatno jači ali i osetljiviji – moć mekih veština!

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanove iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru...

Digitalni ugledni čas - maj 2023

Pred vama je seminar u kome ćete na osnovu naših idejnih rešenja u potpunosti ovladati veštinam kreiranja digitalnih sadržaja za kreiranje digitalnog ugledog časa.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Ивица Жупањац

Upravljanje stresom na radnom mestu - maj 2023

Aktuelan i zanimljiv seminar koji podiže svest zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama o postojanju stresa na radnom mestu i njegovim posledicama po zaposlene u obrazovanju.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Gorana Kiković