Интернет учионица јул 2019

Теме на семинару:

 • Виртуелне учионице и комуникација путем интернета - У овој теми представићемо предности и недостатке коришћења интернета и виртуелних учионица и дати основе дидактике наставе која се ослања на употребу виртуелних учионица;
 • Креирање и подешавање Гугл учионице - Гугл учионица из угла ученика и из угла наставника, креирање Гугл учионице и основна подешавања, позивање ученика и повезивање наставника;
 • Управљање Гугл учионицом - Врсте садржаја и начин његовог креирања у Гугл учионици, постављање наставног материјала, обавештења и задатака, комуникација у Гугл учионици, покретање дискусије, постављање анкета и задатака у свакодневној настави;
 • Праћење постигнућа ученика у Гугл учионици - Праћење и вредновање рада у Гугл учионици, оцењивање задатака и давање повратних информација ученицима, евиденција постигнућа ученика.
Аутор/модератор: Radmila Nikolić, Ивица Жупањац

Употреба онлајн игара у настави јул 2019

Теме на семинару:

 • Зашто користити игре у настави - Упознавање са појмом гејмификације Марцзевског, гејмификација без употребе ИКТ, гејмификација са употребом ИКТ;
 • Пројектно - оријентисана настава помоћу коришћења игара у настави - Примери коришћења игара за пројектно-оријентисану наставу, тематско планирање помоћу коришћења игара, веб-алати за различите активности пројектне наставе, Minecraft у настави;
 • Шта можемо научити помоћу игара - Кроз интерактивне лекције упознавање са примерима готових алата за учење различитих предмета Учење играњем, примери употребе едукативних игара у настави, едукативне игре за когнитивно учење, симулација;
 • Креирање игара за наставу - Важност игара у настави, креирање образовних игара и квизова, примери употребе LearningApp игара на часу, сценарио часа уз употребу LearningApp - а, комбиновано коришћење Minecraft-а и LearningApp-а.

Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником јул 2019

Tеме на семинару:

  1. О менторству - основни појмови и користи од менторства, компетенције и улога ментора, менторски циклус, размена искустава у раду са проправником.
  2. Рад са приправником - израда плана рада, начин организације састанака са приправником, израда документације за рад са приправником.
  3. Рад на документацији – увођење приправника у посао - дефинисање документације потребне за глобално, оперативно и дневно планирање, планирање према исходима, документација наставника и одељењског старешине, комуникација са ученицима, родитељима и колегама.
  4. Комуникација - начини комуникације у раду са приправником (пред, при и након посматрања), успешне технике пружање повратне информације, невербална комуникација.
  5. Завршни рад - ретроспектива семинара и израда завршног рада у виду менторског водича.

Настава у облаку јул 2019

Теме на семинару:

 1. Шта је облак - "cloud" систем - У овој теми научићете шта су то и како се користе заједнички простори на интернету и како да их искористите у настави;
 2. Систем електронске поште "Gmail" - Креирање, подешавање и управљење системом електронске поште и контаката;
 3. Организовање догађаја - Организовање и подешавање Гугл календара и примена у настави;
 4. Заједничка настава, документи - Рад са документима на Гугл диску, креирање и рад са електронским упитницима, креирање електронског дневника;
 5. Заједничка настава презентације - Креирање и дељење Гугл презентација, примена у настави, завршни рад.
Аутор/модератор: Marija Đokić, Radmila Nikolić

Школски електронски часопис у служби креативности ученика јул 2019

Теме на семинару:

 1. Рачунар као средство за учење а не само за забаву - У овој теми упознаћете се са предностима информатичке писмености и предностима и недостацима употребе рачунара у настави;
 2. Електронски часопис - алат за развој креативности - Кроз ову тему упознаћете се са појмом интернет новинарство и његовим значајем за рад са ученицима као и са електронским часописом као алатом за наставу;
 3. Обрада текста - У овој теми учесници ће стећи основна знања обраде текста на рачунару и за припрему текста за електронски часопис;
 4. Обрада цртежа - У овој теми учесници ће стећи основна знања обраде цртежа и припрему графичких елемената за електронски часопис;
 5. Креирање електронског часописа - У овој завршној теми, учесници ће научити да користе специјализоване програме за публикацију и да креирају електронски часопис.

Дигиталне приче и бајке јул 2019

Теме на семинару:

 1. Дигиталне приче и бајке у наставном процесу – дидактичка и методичка оправданост и могућности примене у наставном процесу и ваннаставним активностима
 2. Израда визуелне подлоге приче – креирање или увожење и прилагођавање позадине, креирање или увожење и прилагођавање објеката или представа, анимирање и позиционирање објеката и представа, анимирање текстуалних садржаја, претрага и увожење жељених фонтова
 3. Израда аудио садржаја приче – програм за обраду аудио записа, снимање нарације, преузимање и обрада звучних записа, спајање више аудио записа, обрада и уређивање креираног записа, извоз, чување и дељење аудио записа
 4. Монтажа видео приче – програм за обраду видео записа, снимње и уређивање видео записа, преузимање и обрада видео записа, прилагођавање трајања видео записа, израда и уметања текста, слика, аудио и других видео садржаја
 5. Завршни рад – израда дигиталне приче
Аутор/модератор: Zoran Milojević, Марија Стошић

Upravljanje timovima jul 2019

Teme na seminaru:

 1. Šta je tim - Prednosti timskog rada, osnovne odlike timova, razlika između tima i grupe;
 2. Stvaranje produktivnog tima - Karakteristike dobrog tima, izgradnja tima, uloge u timu, odabir kandidata;
 3. Vođenje tima - Karakteristike lidera, vođenje sastanaka, produktivnost;
 4. Rešavanje problema u timu - Vrste problema, sukobi unutar tima, tehnike rešavanja sukoba;
 5. Ocenjivanje uspešnosti tima - Šta je uspešan tim, tehnike ocenjivanja, procena tima.

 

Osnove veb-dizajna - kreativan način za razvoj učenika jul 2019

Teme na seminaru:

 1. Osnovno o HTML-u - osnovni pojmovi na veb-u, definisanje protokola, osnovni elementi HTML-a;
 2. Tekstualni i multimedijalni sadržaji u HTML-u - rad sa HTML atributima;
 3. HTML i CSS - definisanje i upotreba CSS-a za stilizovanje stranica;
 4. Izrada veb-strana i postavljanje na veb-server - samostalna izrada veb stranica.

Музика уз помоћ рачунара јул 2019

Теме на семинару:

 • Предности употребе савремених рачунарских технологија у музичком нотирању - Приказ развоја технологије у служби музике и музичке нотације од самих почетака до данас. Представљање неких од најпопуларнијих програма за записивање музике;
 • Техника записивања музике уз помоћ рачунара - Употреба рачунарског програма за записивање једногласне композиције, композиције у два линијска система, додавање текста за певање уз записану композицију;
 • Практична употреба дигиталног нотног записа - Креирање аранжмана од задате композиције, креиране у програму за записивање нота, за више различитих инструмената, за глас и инструменталну пратњу; Креирање странице приручника за наставу;
 • Објављивање креираног материјала - Припремање дигиталног нотног записа за јавно објављивање и дељење.

Osnove računarske pismenosti jul 2019

Teme na seminaru:

 1. Od kalkulatora do računara - Predstavljanje sveta računarstva i upoznavanje sa istorijom i razlogom nastanka prvih računara; Upoznavanje strukture funkcionisanja računara i radnog okruženja; Upoznavanje sa internet pregledačima i sistemom za slanje elektronske pošte.
 2. Obrada teksta na računaru - Rad u programu MS Word - radno okruženje, formatiranje teksta, tabela i štampanje dokumenata.
 3. Računarske kalkulacije - Rad u programu MS Excel i tabelarna izračunavanja - radno okruženje, komande, opcije, funkcije, sortiranje i filtriranje.
 4. Kreiranje prezentacija - Kreiranje prezentacija i način korišćenja programa MS PowerPoint - elementi i uređivanje prezentacije, efekti i štampanje prezentacije.