Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemima SR, CG i BiH  koji počinju 6. marta 2023. godine.