Seminari za zaposlene u obrazovnim sistemuma SR, CG, BiH 

koji počinju 10. decembra 2022.