Muzika uz pomoć računara maj 2022

Teme na seminaru:

  • Prednosti upotrebe savremenih računarskih tehnologija u muzičkom notiranju - Prikaz razvoja tehnologije u službi muzike i muzičke notacije od samih početaka do danas. Predstavljanje nekih od najpopularnijih programa za zapisivanje muzike;
  • Tehnika zapisivanja muzike uz pomoć računara - Upotreba računarskog programa za zapisivanje jednoglasne kompozicije, kompozicije u dva linijska sistema, dodavanje teksta za pevanje uz zapisanu kompoziciju;
  • Praktična upotreba digitalnog notnog zapisa - Kreiranje aranžmana od zadate kompozicije, kreirane u programu za zapisivanje nota, za više različitih instrumenata, za glas i instrumentalnu pratnju; Kreiranje stranice priručnika za nastavu;
  • Objavljivanje kreiranog materijala - Pripremanje digitalnog notnog zapisa za javno objavljivanje i deljenje.