Семинари за запослене у образовном систему Србије и Црне Горе, који почињу 5. новембра 2017. 

Игролико учење путем рачунара новембар 2017

Семинар намењен наставницима разредне наставе, како би што лакше реализовали план и програм предмета Од играчке до рачунара. Циљ семинара је оспособљавање наставника за дидактичко методичко коришћење рачунара и различитих програма и веб алата у припремању и реализацији наставе са индивидуализованим приступом у предмету Од играчке до рачунара. Посебно је осврт на:

 • Развијање свести о потреби и педагошким ефектима коришћења рачунара у настави.
 • Стицање основних појмова о рачунарском и оперативном систему рачунара.
 • Оспособљавање наставика за рад у програмима/алатима за обраду текста и слика.
 • Оспособљавање наставника за креирање презентације и објављивање материјала преко интернета.
 • Оспособљавање наставника за креативно креирање садржаја из различитих предмета путем научених програма и веб алата.

Семинар се реализује кроз следеће теме током 34 дана:

 1. Методика наставе предмета Од играчке до рачунара – 6 дана
 2. Рачунарски и оперативни систем – 7 дана
 3. Рад са сликама– 7 дана
 4. Дигиталне приче – 7 дана
 5. Објављивање дигиталних материјала - 7 дана

Школски електронски часопис у служби креативности ученика новембар 2017

Семинар намењен наставницима разредне наставе, који ће на веома креативан и занимљив начин да усвоје стручно градиво из предмета Од играчке до рачунара. Садржај који се обрађује у овом предмету, кроз семинар ће се изучавати на примеру креирања електронског часовиса. На семинару су дефинисане пет теме:

 1. Рачунар као средство за учење а не само за забаву (7 дана)
 2. Електронски часопис - алат за развој креативности ученика (7 дана)
 3. Програм за обраду текста (7 дана)
 4. Програм за израду цртежа и обраду слика (7 дана)
 5. Електронски часопис - алат за развој креативности ученика (7 дана)

Након ових теме полазници семинара биће у стању да са својим ученицима на часовима предмета Од играчке до рачунара креирају електронски часопис и објаве га на интернету.

Настава у облаку новембар 2017

Интернет као помоћно средство у настави, подигао је стандарде наставника и ученика у коришћењу савремених технологија. Данас није довољно имати рачунар са пратећим програмима у кабинету, већ је потребно у сваком тренутку пратити развој својих ученика.
Овај семинар омогућава наставницима, да своју наставу преместе у стабилан интернет простор, независан од рачунара и медија. Креирање заједничког простора са својим ученицима решава проблем вируса на флаш меморијама и у школској мрежи. Семинар је намењен свим просветним радницима, од учитеља који несметано могу комуницирати са својим ђацима преко емаил-а и са родитељима који могу у сваком тренутку пратити развој своје деце путем електронског дневника, преко наставника који своју наставу употпуњује коришћењем виртуелне учионице и прати рад ученика током решавања домаћих задатака, до менаџмента школе који има директну комуникацију са радницима, размењујући документа, распореде, обавештења...
На семинару ће се изучавати бесплатни онлине сервиси, за размену и синхронизацију података међу корисницима. Примери наставе биће приказани преко гоогле сервиса за комуникацију, заједничких документа и календара, као и повезивање ових сервиса са мобилним телефоном, школским сајтом или сопственим блогом. Облак систем је нови систем који ће дефинитивно заменити флеш меморије, ЦД, ДВД дискове и било које преносне медије. Ово је одличан систем за редовну наставу а идеалан за додатну, припрему за такмичења и за заједничке пројекте са колегама.

контакт info@okc.rs

Аутор/модератор: Đokić Marija, Nikolić Radmila

Blog, tviter i fejsbuk u nastavi novembar 2017

Seminar obrađuje teme kreiranja blogovanaloga na društvenim mrežama Fejsbuk i Tviter koji će služiti u svrhu nastave. Seminar je koncipiran kroz 6 tema i u potpunosti je interaktivan. U toku seminara učesnici kreiraju svoje obrazovne resurse na internetu, tako da nakon seminara svaki učesnik ima kreiran svoj edukativni blog, fejsbuk resurse i tviter nalog za komunikaciju sa učenicima i kolegama.

Namenjen je nastavnicima razredne nastave, predmetne nastave, praktične nastave, saradnicima u nastavi, stručnim saradnicima, pedagoškim asistentima, direktorima ...

kontakt: info@okc.rs

Видео лекције - наставна средства савременог образовања новембар 2017

video lekcije

Семинар се бави упознавањем учесника са мултимедијом као савременим наставним средством. Састоји се из 5 тема које су у потпуности интерактивне.

У току семинара ради се на оспособљавању учесника за организацију часа уз употребу видео садржаја, као и на оспособљавању учесника за рад на интернет сервису за отпремање и дистрибуцију видео садржаја.

Након семинара учесници ће бити способни за самостално креирање дидактичко - методичког материјала у видео формату за наставне садржаје, као и за креирање сопственог видео канала на коме ће моћи да креирају и дистрибуирају своје видео лекције.

Теме на семинару су:

 • Мултимедија као наставно средство 
 • Филмови у наставном процесу 
 • Сервиси за видео материјале
 • Уређивање видео снимака
 • Завршни рад

Семинар је намењен наставнику разредне наставе, наставнику предметне наставе (основна школа и гимназија), наставнику општеобразовних предмета (средња стручна школа и средња уметничка школа), наставнику стручних предмета (средња стручна школа, основна/средња уметничка школа), стручном сараднику (предшколска установа, школа) и сараднику (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник). 

Аутор/модератор: Đokić Marija

Зелена градња у веб-окружењу новембар 2017

Уочавање важности примене и имплементирања информација везаних за одрживу градњу и климатске промене у наставне садржаје грађевинске групе предмета. Овладавање наставника новим знањима из области одрживог развоја. Коришћење веб алата у настави: Lesson Paths, Thinglink, Piktochart. Оспособљавање наставника да рачунар и интернет користе као алат за креирање дидактичко методичког материјала и подстицање мотивације ученика, развијања креативности и стицања знања. Проширивање знања о савременим методама рада у настави стручног предмета. Развијање способности наставника за реализовање наставе грађевинска групе предмета у којој ће активност ученика бити истраживачка и што практичнија.