Legenda

U toku seminara susretaćete se sa određenim ikonicama koje označavaju određene aktivnosti na seminaru. U nastavku pročitajte šta označavaju te ikonice.

 


Cilj - ova ikonica označava cilj seminara ili teme, šta će se raditi tokom teme i šta se želi postići, ali i šta vas očekuje u svakoj od tema na seminaru.


Diskusioni forum - ova ikonica označava diskusioni forum u okviru kojeg možete postavljati pitanja, diskutovati na određenu temu i na kojem možete štošta naučiti. Na forumu možete podeliti sa svima svoje mišljenje, savete i kritike.


Test - aktivnost koja se ocenjuje na seminaru i služi za proveru znanja, a možete je prepoznati po ovoj ikonici.


Zadatak - aktivnost koja se ocenjuje na seminaru je zadatak i možete je prepoznati po ovoj ikonici.


Situacija/primer - kad god budete videli ovu ikonicu, to znači da je tekstualno prikazana određena situacija, odnosno primer iz prakse u cilju što boljeg pojašnjenja teorije.


Interaktivan sadržaj- ova ikonica označava interaktivnost (interaktivni sadržaji, vežbe) koje vas očekuju na ovom seminaru, u cilju boljeg sticanja i utvrđivanja znanja.


Dodatne informacije za radoznale - na seminaru ova ikonica označava odeljak koji pruža dodatne informacije o određenoj tematici (zanimljivosti, istorijske činjenice, dodatna pojašnjenja i dr.).

                 

Video - ova ikonica označava da se na seminaru nalazi video-materijal.

                 

Aktivne tačke ova ikonica u lekciji označava da u lekciji postoji tekst koji je linkovan i pruža dodatna pojašnjenja i informacije. Taj linkovani tekst obojen je crvenom bojom i ima italic kurziv (pr. Aktivne tačke) i prevlačenjem kursora preko teksta možete pročitati dodatne informacije.

                 

Pitanje - ovu ikonicu možete videti u lekcijama sa grananjem. Ona označava pitanje na koje treba da odgovorite.

                 

Tačan odgovor - ovu ikonicu možete videti u lekcijama sa grananjem. Ona označava tačan odgovor prilikom odgovaranja na pitanja.


Netačan odgovor - ovu ikonicu možete videti u lekcijama sa grananjem. Ona označava netačan odgovor prilikom odgovaranja na pitanja.

                 

Anketa - kada budete rešavali anketu na seminaru, prepoznaćete je prema ovoj ikonici.

Poslednja izmena: ponedeljak, 28. decembar 2020, 20:15