Uslov za sertifikat i praćenje ličnog napretka

Uslov za sertifikat

Ovde je još jedna promena u odnosu na seminare koji se realizuju u učionici. Na OKC onlajn seminarima je potrebno da budete aktivni i produktivni. Ne možete presedeti čitav seminar i dobiti uverenje, neophodno je da se malo i pomučite. smešak

Da biste stekli uslov za dobijanje sertifikata, morate da osvojite prosečno 70% bodova na svim aktivnostima koje se ocenjuju na ovoj onlajn obuci i da dođete na završni susret, odnosno stručni skup, na kome ćemo podeliti sertifikate. Krajnja ocena na seminaru se računa kao prosečna ocena svih aktivnosti koje se ocenjuju. Važno je da znate da ne učestvuju sve aktivnosti podjednako u završnoj oceni, već onaj zadatak ili test koji nosi 100 poena utiče više nego onaj koji nosi maksimalno 40 poena.

Seminar sadrži nekoliko aktivnosti za proveru znanja i veština polaznika: test, interaktivne lekcije, nekoliko zadataka... Na testovima sistem automatski dodeljuje ocene. Kod svih ostalih zadataka, ocene dobijate nakon što moderatori pregledaju radove. Ne očekujte da se ocene ažuriraju odmah nakon završetka zadatka zato što je potrebno vreme da moderatori pregledaju radove i daju ocene.

Broj ostvarenih bodova možete pogledati u svakom trenutku klikom na link Ocene, koji se nalazi u navigacionom meniju sa leve strane.

*Slika prikazuje drugi seminar, ali se ocene nalaze u istoj kategoriji.


Praćenje ličnog napretka

Polja za potvrdu završetka, odnosno kvadratići koji se nalaze u produžetku naziva nekog resursa (lekcija) ili aktivnosti (upitnik, lekcija sa grananjem, test i zadatak) služe da lakše pratite svoj napredak kroz seminar. Ta polja služe da vam pokažu kada je neka aktivnost završena. Primetićete da na zidu seminara postoje kvadratići sa punim i isprekidanim linijama:

  • Ukoliko je linija kvadratića puna, to znači da samostalno možete čekirati (označiti) završetak neke aktivnosti klikom na kvadratić. Tada će kvadratić biti čekiran i to znači da ste završili sa pregledom i čitanjem određenog resursa.
  • U slučaju isprekidane linije kvadratića, sistem automatski čekira kvadratić kada se ispune određeni uslovi koji su unapred definisani. U slučaju testa, kada završite rešavanje testa, sistem će čekirati kvadratić i to znači da ste uradili predviđenu aktivnost. U slučaju zadatka, kada predate zadatak na ocenjivanje i dobijete ocenu i povratnu informaciju od strane moderatora, tada će sistem čekirati kvadratić i vi ste završili tu aktivnost.

Više informacija možete dobiti klikom na dugme Pomoć u Opštoj sekciji i otvoriće se prozor za dodatna pojašnjenja o poljima za potvrdu završetka nekog resursa ili aktivnosti.

Poslednja izmena: ponedeljak, 28. decembar 2020, 19:53