O seminaru

Poštovane učesnice i učesnici,

Želimo vam dobrodošlicu na seminar koji se realizuje u organizaciji Obrazovno kreativnog centra

Veb-alatima do interaktivne nastave


Kao i na svakom seminaru/obuci koji se realizuje u učionici, i ovde, na onlajn seminaru postoje neka "pravila" i način rada koji treba da poštujemo kako bismo ispunili ciljeve seminara, odnosno kako bismo bili efikasni. Za razliku od obuka u učionici kod kojih moramo da budemo u određenom trenutku na određenom mestu, ovde to nije neophodno. Kurs je tako koncipiran da nije neophodno da trenutno komunicirate sa moderatorima seminara. 

Na seminaru je neophodno da lekcije, odnosno celokupan sadržaj čitate odozgo naniže, prateći naslove na centralnom zidu seminara (to je ona strana na kojoj je veliki naslov seminara sa slikom na vrhu). Svi naslovi su linkovi na koje treba da kliknete i oni će se otvoriti. Kada se otvore pojedine strane, potrebno je da pročitate, pregledate, preslušate ono što je na tim stranama. Što detaljnije pratite sadržaje, lakše ćete moći da uradite zadatke i testove i više znanja i veština ćete sakupiti.

Na samom početku, na centralnom zidu, nalazi se Opšta sekcija i slede teme u okviru kojih se nalaze određeni sadržaji i aktivnosti. Na samom kraju centralnog zida seminara nalazi se sekcija u kojoj su prikazani korišćeni izvoriliteratura i upitnici koje treba popuniti (podaci za uverenja i evaluacioni).

 

U opštoj sekciji, u uvodnom delu seminara, očekuju vas sledeći resursi i nekoliko kratkih aktivnosti:

  • Zadatak 0: Uređivanje profila - u okviru ovog zadatka napisaćete neke osnovne informacije o sebi tako što ćete popuniti svoj profil na platformi za učenje i na taj način ćete se i vi nama predstaviti.

 

Trajanje seminara

Seminar Veb-alatima do interaktivne nastave traje 5 nedelja, odnosno 35 dana. Seminar se sastoji od četiri teme/poglavlja:

  1. Tema 1: Interaktivna nastava - trajanje 7 dana
  2. Tema 2: Nastavni sadržaj uz pomoć veb-alata - trajanje 7 dana
  3. Tema 3: Programiranim učenjem do interaktivne nastave - trajanje 7 dana
  4. Tema 4: Interaktivna provera znanja - trajanje 7 dana
  5. Tema 5: Veb-alatima do onlajn sastanka/časa - trajanje 7 dana

 

Predviđeno je da tokom trajanja svake teme od sedam dana, uspešno usvojite sadržaje, uradite zadatke i rešite testove na seminaru.

Pored naslova svake teme, na seminaru postoji obaveštenje do kada su predviđeni rokovi izrade aktivnosti koje se ocenjuju i kada se otvara naredna tema. Takođe, u kalendaru sa desne strane crvenom bojom označeni su datumi za završetak teme. Važno je napomenuti da se zadaci i testovi u okviru svake teme ocenjuju i da te predviđene aktivnosti uradite u toku trajanja teme , jer kada se otvori naredna tema, zadaci i testovi iz prethodne teme se više ne mogu rešavati. 

Nakon što naredna tema postane dostupna, sami određujete dinamiku rada i učenja, kada vama to odgovara, imajući u vidu rokove za aktivnosti koje se ocenjuju. Dostupna poglavlja seminara i lekcije možete pregledati koliko god puta želite. Ovo ne znači da seminaru možete pristupiti samo na dva sata poslednjeg dana trajanja teme i sve traženo odraditi, ali svakako imate veliku slobodu u raspoređivanju vremena koje ćete provesti na seminaru. Savetujemo vam da planirate svoje vreme za pohađanje seminara kako biste ga uspešno završili. Kao pomoć da planirate svoje vreme i rad na seminaru, ispod svake aktivnosti koja se ocenjuje napisali smo okvirno vreme koje vam je potrebno za realizaciju tih aktivnosti. Ovo ne znači toliko vremena treba da utrošite radeći te aktivnosti, možda će vam biti potrebno manje vremena ili možda više, to zavisi isključivo od vas.

 

Nadamo se da će vam ovaj seminar pomoći u osmišljavanju i realizaciji časova u toku trajanja onlajn i kombinovane nastave, dati vam nova saznanja i kreativne ideje, ali i da ćete usavršiti i osavremeniti način podučavanja.

U ime OKC tima želimo vam korisno i ugodno učenje tokom obuke!

Srećno! smešak

___________________________________________________

Napomena:

Poštovani učesnici,

U skladu sa odlukom Odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU (nacrt je razmatran na sednici Odbora od 24. 2. 2011. i usvojen kao odluka br. 60), termini kojima ćemo na ovom seminaru imenovati zanimanja, zvanja, odnosno profesiju, iako su pisani u gramatičkom muškom rodu, podrazumevaju prirodni muški i ženski rod lica na koje se odnose.

Hvala na razumevanju!