Vannastavne aktivnosti u funkciji jačanja vaspitne uloge škole - februar 2023

Seminar (pre)ispituje ulogu škole, ohrabruje polaznike da razmišljaju out of box i da, zajedno sa učenicima, streme ka najboljoj verziji sebe.

Detaljnije o seminaru...

Autor/moderator: Tanja Jovičić