Video-lekcije - savremeno nastavno sredstvo - decembar 2022

Pridružite se nizu nastavnika i stručnih saradnika koji  su naučili da kreiraju i uređuju video lekcije u pristupačnim besplatnim programima, uz jasna uputstva i vođstvo moderatora. Kreirajte svoj Jutjub kanal sa video lekcijama koje ste sami izradili.

Teme na seminaru:

1.     Film kao nastavno sredstvo - pojam i vrste multimedijalnih sredstava; mesto filma u nastavi u određenom delu časa; pregled programa za obradu video zapisa

2.     Kreiranje video snimaka i postavljanje ja Jutjub kanal - Opis alata za kreiranje i montiranje filmova u nastavnom procesu, kreiranje i podešavanje prostora za postavljanje video materijala;kreiranje video lekcija koje sadrže fotografije, tekst i muziku

Detaljnije o seminaru ...