Kreiranje interaktivnih video-lekcija - decembar 2022

Seminar će vam pomoći da svoju nastavu učinite zanimljivijom i pristupačnijom učenicima jer današnje generacije preferiraju video sadržaje, a korak napred je ubacivanje interaktivnosti. Naučićete i kako da kreirate video lekciju sa snimkom ekrana i Vašim objašnjenjima prezentacije, slike, teksta…

Teme na seminaru:

1.     Filmovi u nastavnom procesu. Interaktivne video lekcije

2.    Video-lekcija sa prikazom ekrana i naracijom autora 

Detaljnije o seminaru ...