E-portfolio kao instrument za predstavljanje postignuća zaposlenih u obrazovanju - decembar 2022

Ovaj seminar Vam nudi mogućnost da naučite da sve papirne, audio i vizuelne dokaze o svojim postignućima objedinite i na elegantan način predstavite u e-portfoliju.

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara E–portfolio instrument za napredovanje i saradnju iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru ...

Autor/moderator: Snežana Đorđević