Savremeni pristupi nastavnom proučavanje proze - novembar 2022

Dinamičan i zanimljiv seminar na kojem ćete brzo ovladati primenljivim savremenim pristupima u nastavnom proučavanju proze uz upotrebu IKT (informaciono-komunikacione tehnologije).

Detaljnije o seminaru ...