Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanova novembar 2022

Vrlo koristan seminar koji će vas oplemeniti i učiniti spremnim za sve izazove u životu a nakon kojeg ćete biti znatno jači ali i osetljiviji – moć mekih veština!

*Sadržaj ovog seminara isti je kao i sadržaj seminara Savladavanje mekih veština u relaciji nastavnik – učenik – roditelj unutar ustanove iz prethodnog kataloga. U slučaju da ste pohađali stari seminar, ne morate ovaj.

Detaljnije o seminaru...