Upravljanje stresom, novembar 2022

Aktuelan i zanimljiv seminar koji podiže svest zaposlenih u obrazovno-vaspitnim ustanovama o postojanju stresa na radnom mestu i njegovim posledicama po zaposlene u obrazovanju.

Detaljnije o seminaru...

Autor/Moderator: Gorana Kiković