Blog, instagram i fejsbuk u nastavi april 2022

Teme na seminaru:

  1. Značaj bloga i društvenih mreža u nastavi - Predstavljanje značaja onlajn društvenih mreža u nastavi, primeri društvenih mreža u nastavi;
  2. Osnove blogovanja - Servisi za blogovanje, osnovna struktura bloga, kontrolna tabla bloga, digitalni pravopis;
  3. Blogovi u nastavnom procesu - Struktura i dizajn blogova, veze ka edukativnim internet sajtovima;
  4. Instagram u nastavi - Kreiranje i podešavanje instagram naloga, načini korišćenja instagrama u nastavi, važnost instagrama kao društvene mreže u obrazovanju;
  5. Fejsbuk u nastavi - Kreiranje Fejsbuk profila i podešavanje privatnosti, kreiranje i rad sa fejsbuk grupama i stranama, kreiranje fejsbuk alata za rad sa učenicima i korišćenje u nastavi.