Upravljanje stresom na radnom mestu mart 2022


Teme na seminaru:

  • Tema 1: Stres i sindrom izgaranja - upoznavanje sa teorijskim konceptima stresa i sindroma izgaranja, kao i njihovim fiziološkim osnovama, simptomima i stadijumima nastanka;
  • Tema 2: Stres na radnom mestu - razumevanje uticaja radnog okruženja na nivo stresa, upoznavanje sa tehnikama i strategijama za sprečavanje stresa,posledicama stresa na radnom mestu i njegovim lečenjem;
  • Tema 3: Timskim radom u odbrani od stresa - upoznavanje sa konceptom tim bildinga, tim bildinga za zaposlene u prosveti, njegovom motivacionom ulogom i načinom kreiranja tim bildinga;
  • Tema 4: Karijera bez stresa - upoznavanje sa načinom izrade ličnog plana upravljanja stresom i njegova izrada.
Autor/moderator: Gorana Kiković