Geogebra u nastavi mart 2022


Ovo je seminar koji će vam proširiti vidike iz svih oblasti matematike. Ko voli matematiku zavoleće je još više, a ko je baš i ne voli, zaljubiće se na prvi pogled. Matematika je neophodna u svim segmentima rada i života u nekom svom obliku. Da li je to algebarsko izračunavanje ili statistika ili verovatnoća ili projektovanje mosta ili proračun u meteorologiji ili pri projektovanju u avio kompaniji… i tako bismo mogli do sutra da nabrajamo. Ovaj seminar će osposobiti nastavnike za rukovanje veoma moćnim alatom pomoću kog će moći da pomognu svojim đacima da shvate matematiku na pravi način i da uđu u taj čarobni svet.

Teme na seminaru:

  • Tema 1: Zašto geogebra 
  • Tema 2: Klizač i dinamičke funkcije  
  • Tema 3: 3D prikaz  
  • Tema 4: Geogebra knjiga  
  • Tema 5: Završni rad 

Autor/moderator: Olgica Rakić