Escape Classroom - univerzalna nastavna metoda mart 2022

Teme na seminaru:

  1. Šta je to Escape Room? – U okviru ove teme upoznaćete se sa gejmifikacijom i koliko je ona važan element u našim učionicama. Saznaćete šta je to ustvari Escape Room i na koji način ga možemo iskoristiti na našim časovima u učionici, kao i kakve pedagoške efekte  korišćenje Escape Room-a donosi.
  2. Koraci u kreiranju Escape Room-a – Ova tema upoznaće vas sa nekim od najčešćih koraka koje je potrebno proći prilikom kreiranja Escape Room-a. Zbog čega je važno kreirati skicu kretanja kroz Escape Room. Na koji način se kreiraju interaktivne vežbe čijim rešavanjem dobijamo delove lozinke za beg iz sobe.
  3. Prostor Escape Room-a – Ova tema će vam dati određene ideje za kreiranje jednog Escape Room prostora. Videćete na koji način možete kreirati Escape Room prostor pomoću veb-alata ThingLink i kako postaviti korake za kretanje u sobi za bekstvo. Naučićete i na koji način se kreira jedna digitalna brava koju je potrebno da vaši učenici otključaju kako bi pobegli iz sobe.
  4. Vreme je za beg iz sobe – U poslednjoj temi pomoću veb-alata Bitmoji moći ćete da kreirate stikere koji mogu učenicima predstavljati nastavnika kojih ih uvodi u priču i objašnjava im avanturu u Escape Room-u. Na kraju teme kompletiraćete svoj Escape Room koji će biti spreman za pronalaženje koraka i beg iz sobe.