Dobrobit deteta kroz odnose u fizičkoj sredini februar 2022


Teme na seminaru: 

  • Tema 1: Fizičko okruženje;
  • Tema 2: Materijal i sredstva u funkciji učenja; 
  • Tema 3: Partnerstvo u učenju i istraživanju; 
  • Tema 4: Saradnički odnosi. 
Autor/moderator: Ivanka Gurinović-Rokvić