Ekskurzije kao obrazovni resurs februar 2022


Teme na seminaru:

  • Tema 1: O ekskurziji
  • Tema 2: Didaktičko-metodičke odrednice ekskurzije
  • Tema 3: Faze u sprovođenju ekskurzije
  • Tema 4: Nastavna ekskurzija kao projekat