Obrazovni svet kroz inovativne igre, februar 2022


 

Teme na seminaru:

  1. Veštine 21. veka i igra u učionici - Pojasnićemo razliku između učenja kroz igru i gejmifikacije, upoznati se sa različitim listama veština 21. veka i uporediti ih sa međupredmetnim kompetencijama definisanih u našem obrazovanju.
  2. Hembizika - Upoznaćete se sa originalnom društvenom igrom Hembizika, načinima na koje se može koristiti u učionici i njenim prednostima i nedostacima.
  3. Potraga za blagom - Predstavićemo primere na koji se način potraga za blagom može koristiti u nastavi. Daćemo i savete za što uspešnije organizovanje, kao i ideja za vašu igru. 
  4. Projektna nastava i igre - Objasnićemo razliku između projekta i projektne nastave, dati praktične savete kako organizovati uspešnu projektnu nastavu, i predstaviti nekoliko primera kako se društvene igre mogu iskoristiti u pokretanju projektne nastave.

Autor/moderator: Mladen Šljivović