Eksperimenti u nastavi februar 2022


Teme na seminaru

  • Tema 1: Značaj eksperimenta u nastavi 
  • Tema 2: Faze eksperimenta u nastavi
  • Tema 3: Didaktika eksperimenta u nastavi  
  • Tema 4: Scenario za čas sa eksperimentom 

Autor/moderator: Vesna Božilović