Veb-alatima do formativne ocene februar 2022


Teme na seminaru:

  • Tema 1: Formativno ocenjivanje - izbor ili obaveza - šta podrazumeva formativno ocenjivanje, koja je razlika između formativnog i sumativnog ocenjivanja, pravna regulativa;
  • Tema 2: Metode formativnog ocenjivanja - prikaz metoda koje mogu koristiti i nastavnici i učenici u cilju brze i jednostavne provere ostvarenosti postavljenih ishoda;
  • Tema 3: Veb-alati u službi formativnog ocenjivanja - predstavljanje funkcionalnosti koje pružaju određeni veb-alati (Plickers, Testmoz, AnswerGarden), formulacija zadataka, analiza rezultata, način evidencije postignuća;
  • Tema 4: ClassDojo - elektronska pedagoška evidencija - Predstavljanje aplikacije Class Dojo koja omogućava brzo i efikasno vođenje evidencije o postignućima i napretku učenika, redovnosti posete časovima, izrade domaćih zadataka, uz mogućnost deljenja informacija sa roditeljima u realnom vremenu. Aplikacija omogućuje i kreiranje portfolija učenika.