Elektronska pedagoška dokumentacija decembar 2021


Seminar koji će otkloniti nedoumice šta sve čini obaveznu pedagošku dokumentaciju ima za cilj ovladavanje veštinom samostalnog kreiranja ličnih obrazaca elektronske pedagoške dokumentacije. Saznajte kako da vaša pedagoška dokumentacija bude na jednom mestu, jednostavna za unos, stalno dostupna, pregledna i upotpunjena, a da pritom uštedite na vremenu.

Teme na seminaru:

1. Pedagoška dokumentacija;

2. Elektronska dokumenta;

3. Elektronski obrasci;

4. Multimedijalna dokumentacija.