Vodič kroz inkluzivno obrazovanje decembar 2021


Nastavnici često pred sobom imaju veliki izazov da prilagode nastavu učenicima sa širokim spektrom posebnih potreba u obrazovanju kako bi razvili pun potencijal učenika. Kako bi se postavljeni ciljevi ostvarili,  učesnici će se na ovom seminaru upoznati sa modelima i okvirima u pristupu inkluziji i radu sa decom sa posebnim potrebama. Posebna pažnja biće posvećena i vrstama posebnih potreba i svim implikacijama koje one nose za obrazovni proces, a biće predstavljen i okvir za kvalitetnu implementaciju inkluzije.

Pored toga, učesnici će biti osnaženi da korsite i kreiraju aktivnosti za učenike sa posebnim potrebama. Na kraju seminara učesnici će izraditi individualni pedagoški profil i plan za učenika sa posebnim potrebama kojem predaju.

Teme na seminaru:

Tema 1: Teorijski okvir inkluzije;

Tema 2: Okvir za kvalitetnu implementaciju inkluzije;

Tema 3: Aktivnosti za učenike sa posebnim potrebama;

Tema 4: Završni rad.