Пројектно оријентисана настава у зеленим темама и мултимедији новембар 2021

Теме на семинару:

  • Пројектно оријентисана настава и њена примена путем задатих активности - Креирање мини пројекта од стране учесника, пројектно оријентисана настава и њене етапе, карактеристике, предности и недостаци, коришћење веб-алата iPiccy и Tricider за реализовање етапа пројектних активности;
  • Одрживи развој и очување природних ресурса - Теме одрживог развоја, климатских промена и заштите животне средине, истраживачки и колаборативни рад учесника који се огледа у формирању речника одрживог развоја и употребу веб-алата Linoit;
  • Избор методе рада у пројектним активностима - Наставне методе које подстичу активност ученика и њихову креативност, практична примена наученог израдом сценариа пројектне наставе уз примену веб-алата Thinglink;
  • Дигитални еколошки пројекти - Приказ свих етапа изабраног пројекта учесника који би реализовали у школи поводом неког важног датума везаног за одрживи развој, у пројекат укључена и примена ИКТ алата Trello и Canva, смернице за ефикасан рад пројекта и сврсисходну употребу веб-алата.