Primena preduzetničkog načina razmišljanja u nastavi oktobar 2021


Teme na seminaru

  • Tema 1. Uvod u preduzetništvo 
  • Tema 2. Šta i kako proizvoditi? 
  • Tema 3. Za koga proizvoditi i kako prodati?
  • Tema 4. Poslovoni (biznis) plan 
  • Tema 5. Primena preduzetništva kroz učenički projekat 

Autor/moderator: Milan Filipović