Osnove veb-dizajna - kreativan način za razvoj učenika oktobar 2021

Teme na seminaru:

  1. Osnovno o HTML-u - osnovni pojmovi na veb-u, definisanje protokola, osnovni elementi HTML-a;
  2. Tekstualni i multimedijalni sadržaji u HTML-u - rad sa HTML atributima;
  3. HTML i CSS - definisanje i upotreba CSS-a za stilizovanje stranica;
  4. Izrada veb-strana i postavljanje na veb-server - samostalna izrada veb stranica.