Мапе ума у функцији наставног процеса октобар 2021

Мапе ума или менталне мапе су моћно средство за једноставно памћење и разумевање велике количине информација. Уз помоћ дијаграма, сачињеног од боја, слова, симбола и линија, помажемо мозгу да на визуелно упечатљив и логичан начин брже, лакше и дуготрајније складишти оно што желимо, при чему је присећање и повезивање информација и идеја много ефикасније и садржајније. Овај семинар намењен је свима који желе да развију и увећају ментални капацитет. 

Теме на семинару су:

  • Тема 1: Шта је мапа ума и чему служи? - У овој теми ћемо се ближе упознати са појмом мапа ума, олујом идеја, као и са  процесом мапирања ума и начина цртања мапа.
  • Тема 2: Мапе ума у акцији – У другој теми упознаћете се са правилима мапирања мисли, видећете које задатке можете решити помоћу менталних мапа као и како мапе ума можете искористити у образовне сврхе у настави;
  • Тема 3: Како направити дигиталну мапу и употребити мапу ума на часу? - У трећој теми ћете се упознати са програмима и веб-алатима за израду дигиталне мапе, као и са методама како да мапе примените у настави.  
  • Тема 4: Завршни рад - У овој теми вас очекује резиме семинара, али и израда завршног задатка у коме ћете израдити материјал за један ваш час. 
Аутор/модератор: Милан Јовановић