Видео-лекције - наставна средства савременог образовања октобар 2021

Теме на семинару:

  1. Мултимедија као наставно средство - У овој теми очекује вас упознавање са појмом и врстама наставних средстава и наставних помагала, као и представљање појма и врста мултимедијалних средстава;
  2. Филмови у наставном процесу - Место филма у настави у одређеном делу часа као и дидактичка поставка филма кроз нивое Блумове таксономије, врсте филмова према нашој подели филмова за потребе наставе, кодеци и формати видео материјала, преглед програма за обраду видео записа;
  3. Сервиси за видео материјале - Опис алата за креирање и монтирање филмова у наставном процесу, креирање и подешавање простора за постављање видео материјала;
  4. Уређивање видео снимака - Креирање лекција са приказом екрана и интерактивних видео лекција кроз које ученици могу да одговарају на постављена питања;
  5. Завршни рад - Креирање видео упутства за одабрану лекцију и креирање сценарија часа како се користи видео упутство на часу.