Унапређивање компетенција запослених за рад са приправником октобар 2021

Tеме на семинару:

    1. О менторству - основни појмови и користи од менторства, компетенције и улога ментора, менторски циклус, размена искустава у раду са проправником.
    2. Рад са приправником - израда плана рада, начин организације састанака са приправником, израда документације за рад са приправником.
    3. Рад на документацији – увођење приправника у посао - дефинисање документације потребне за глобално, оперативно и дневно планирање, планирање према исходима, документација наставника и одељењског старешине, комуникација са ученицима, родитељима и колегама.
    4. Комуникација - начини комуникације у раду са приправником (пред, при и након посматрања), успешне технике пружање повратне информације, невербална комуникација.
    5. Завршни рад - ретроспектива семинара и израда завршног рада у виду менторског водича.
Аутор/модератор: Zlatica Gerov