Интернет учионица април 2021

Теме на семинару:

  • Виртуелне учионице и комуникација путем интернета - У овој теми представићемо предности и недостатке коришћења интернета и виртуелних учионица и дати основе дидактике наставе која се ослања на употребу виртуелних учионица;
  • Креирање и подешавање Гугл учионице - Гугл учионица из угла ученика и из угла наставника, креирање Гугл учионице и основна подешавања, позивање ученика и повезивање наставника;
  • Управљање Гугл учионицом - Врсте садржаја и начин његовог креирања у Гугл учионици, постављање наставног материјала, обавештења и задатака, комуникација у Гугл учионици, покретање дискусије, постављање анкета и задатака у свакодневној настави;
  • Праћење постигнућа ученика у Гугл учионици - Праћење и вредновање рада у Гугл учионици, оцењивање задатака и давање повратних информација ученицима, евиденција постигнућа ученика.
Аутор/Модератор: Radmila Nikolić, Ивица Жупањац