Osnove računarske pismenosti decembar 2020

Teme na seminaru:

  1. Od kalkulatora do računara - Predstavljanje sveta računarstva i upoznavanje sa istorijom i razlogom nastanka prvih računara; Upoznavanje strukture funkcionisanja računara i radnog okruženja; Upoznavanje sa internet pregledačima i sistemom za slanje elektronske pošte.
  2. Obrada teksta na računaru - Rad u programu MS Word - radno okruženje, formatiranje teksta, tabela i štampanje dokumenata.
  3. Računarske kalkulacije - Rad u programu MS Excel i tabelarna izračunavanja - radno okruženje, komande, opcije, funkcije, sortiranje i filtriranje.
  4. Kreiranje prezentacija - Kreiranje prezentacija i način korišćenja programa MS PowerPoint - elementi i uređivanje prezentacije, efekti i štampanje prezentacije.

Autor/Moderator: Lazar Ranđelović