Школски електронски часопис у служби креативности ученика октобар 2020

Теме на семинару:

  1. Рачунар као средство за учење а не само за забаву - У овој теми упознаћете се са предностима информатичке писмености и предностима и недостацима употребе рачунара у настави;
  2. Електронски часопис - алат за развој креативности - Кроз ову тему упознаћете се са појмом интернет новинарство и његовим значајем за рад са ученицима као и са електронским часописом као алатом за наставу;
  3. Обрада текста - У овој теми учесници ће стећи основна знања обраде текста на рачунару и за припрему текста за електронски часопис;
  4. Обрада цртежа - У овој теми учесници ће стећи основна знања обраде цртежа и припрему графичких елемената за електронски часопис;
  5. Креирање електронског часописа - У овој завршној теми, учесници ће научити да користе специјализоване програме за публикацију и да креирају електронски часопис.