Теме на семинару:

  • Зашто користити игре у настави - Упознавање са појмом гејмификације Марцзевског, гејмификација без употребе ИКТ, гејмификација са употребом ИКТ;
  • Пројектно - оријентисана настава помоћу коришћења игара у настави - Примери коришћења игара за пројектно-оријентисану наставу, тематско планирање помоћу коришћења игара, веб-алати за различите активности пројектне наставе, Minecraft у настави;
  • Шта можемо научити помоћу игара - Кроз интерактивне лекције упознавање са примерима готових алата за учење различитих предмета Учење играњем, примери употребе едукативних игара у настави, едукативне игре за когнитивно учење, симулација;
  • Креирање игара за наставу - Важност игара у настави, креирање образовних игара и квизова, примери употребе LearningApp игара на часу, сценарио часа уз употребу LearningApp - а, комбиновано коришћење Minecraft-а и LearningApp-а.