Mobilni telefon u nastavi februar 2020

Teme na seminaru:

  1. Početak rada sa mobilnim telefonima i tabletima u nastavi - Upotreba mobilnih telefona i tableta, izazovi korišćenja mobilnih telefona i tableta u školama i učionicama;
  2. Korišćenje mobilnih telefona i tableta za kreiranje sadržaja - Razvijanje inovativnih "scenarija učenja", kreiranje sadržaja pomoću mobilnih telefona i tableta i implementiranje u učionici, rad sa različitim aplikacijama;
  3. Korišćenje mobilnih telefona i tableta za saradničko učenje - Koncept kolaborativnog (saradničkog) učenja, kako mobilni telefon i tablet podržavaju takav koncept, aplikacije za saradničko učenje, efikasno ocenjivanje grupnog rada;
  4. Korišćenje mobilnih telefona i tableta za personalizaciju učenja i izokrenutu učionicu - Koncept personalizovanog učenja i izokrenute učionice, primeri personalizovane nastave, refleksija iz nastavne prakse, pogled na personalizovano i izokrenuto učenje, scenario časa uz upotrebu mobilnih telefona u nastavi.