Osnove veb-dizajna - kreativan način za razvoj učenika februar 2019

Teme na seminaru:

  1. Osnovno o HTML-u - osnovni pojmovi na veb-u, definisanje protokola, osnovni elementi HTML-a,
  2. Tekstualni i multimedijalni sadržaji u HTML-u - rad sa HTML atributima,
  3. HTML i CSS - definisawe i upotreba CSS-a za stilizovanje stranica,
  4. Izrada veb strana i postavljanje na veb server - samostalna izrada veb stranica.