Музика уз помоћ рачунара фебруар 2019

Теме на семинару:

  • Предности употребе савремених рачунарских технологија у музичком нотирању - Приказ развоја технологије у служби музике и музичке нотације од самих почетака до данас. Представљање неких од најпопуларнијих програма за записивање музике;
  • Техника записивања музике уз помоћ рачунара - Употреба рачунарског програма за записивање једногласне композиције, композиције у два линијска система, додавање текста за певање уз записану композицију;
  • Практична употреба дигиталног нотног записа - Креирање аранжмана од задате композиције, креиране у програму за записивање нота, за више различитих инструмената, за глас и инструменталну пратњу; Креирање странице приручника за наставу;
  • Објављивање креираног материјала - Припремање дигиталног нотног записа за јавно објављивање и дељење.
Аутор/модератор: Marija Đokić, Jasna Marković Vujanović