Управљање тимовима

Унапређење компетенција за стварање, вођење, оцењивање успешности школских и предшколских тимова. Оснаживање вештина комуникације и сарадње у оквиру тима а тиме и подизање квалитета рада установе.