Интернет учионица 0

Оспособљавање наставника за коришћење дигиталне технологије за креирање флексибилне онлајн средине за учење која одговара ученицима различитих потреба и омогућава подучавање по мери детета.