Radna kategorija za izradu seminara generacije autora 2020