Управљање и организација времена основа за успешан рад запослених и установе

Унапређивање организације рада запосленог у установи у циљу веће продуктивности и боље организације рада.

Смањивање стреса на послу зарад квалитетније комуникације са ученицима и колегама.