Творба речи у настави српског језика

Унапређивање компетенција наставника основних и средњих школа у области творбе речи, са посебним освртом на родно сензитивни језик, употребу додатних дидактичних материјала и решавање проблематичних примера при припремама ученика за такмичење.