Таблет и мобилни телефон као подршка инклузији

Унапређење компетенција наставника за препознавање тешкоћа у развоју код ученика и избор адекватних метода рада са њима које укључују коришћење ИКТ (мобилног, таблета), у остваривању циљева појединачног ИОП-а за ученика.